Hantering av frikopplade kreditfakturor (för egen kvittning)

Har du fått en frikopplad kreditfaktura?

Kärt barn har många namn. En frikopplad kreditfaktura brukar även kallas:

  1. kreditfaktura för egen kvittning
  2. "till godo"-faktura 

En frikopplad kreditfaktura brukar du vanligt få när du har leverantörer som jobbar mycket med returer

Hur vet du om du har fått en frikopplad kreditfaktura? Det finns ett par saker som kännetecknar detta på fakturan som gör att du lätt kan identifiera om det är en kopplad eller ej kopplad kreditfaktura.

  1. Det saknas referens till en originalfaktura
  2. Det finns betaluppgifter på kreditfakturan
  3. Det står att du har ett "till godo" på kreditfakturan

Om någon av ovan kriterier stämmer överens med din faktura så har du fått en frikopplad kreditfaktura. 

Så betalar (kvittar) du en frikopplad kreditfaktura

En frikopplad kreditfaktura är att likställas med ett till godo hos din leverantör. Med det menas att du kan använda kreditfakturan för att kreditera valfri faktura från leverantören. När du avser att använda kreditfakturan måste det meddelas till oss, annars kommer fakturan drivas vidare utan kvittning. Det finns två sätt att meddela detta:

  1. (Rekommenderat) Registrera en negativ betalning med kreditfakturans OCR som referens i samma utbetalning som betalningen för fakturan du avser att kreditera ligger registrerad. Det är viktigt att korrekt referens används (OCR) för att vi ska kunna matcha betalningen.
  2. Om du inte har möjlighet att registrera en negativ betalning via din bank så måste du informera oss om att du vill använda kreditfakturan och mot vilken faktura den ska kvittas. Du kontaktar då vår kundtjänst och anger vilken kreditfaktura, hur mycket och vilken faktura den ska kreditera.