Vad innebär en felinsättning och vad kan man göra för att undvika att det händer?

Vill du lära dig mer om vad en felinsättning är och vad ni kan göra för att undvika att det händer?

En felinsättning är när er kund betalt in på fakturan de mottagit men angett felaktig referens. Det kan även vara så att ni har stoppat eller krediterat en faktura som er kund betalt in på men angett korrekt referens. Vi kan endast matcha en betalning mot en öppen faktura och där av hamnar betalningen omatchad hos oss.

För att undvika att detta skall ske får ni gärna vara tydliga mot era kunder att det är OCR-nummer som gäller som referens vid inbetalning av fakturan. Försöka ha en god dialog med era kunder om vad som krediteras eller avslutas.

På fakturorna försöker vi göra det så tydligt vi kan med att det är OCR-nummer som är referensen vi behöver för inbetalning.