Avgift/Ränta

  • Ta bort avgift/Ränta är det ni trycker på när kunden inte betalt in något på fakturan och ni inte vill att kunden skall stå för avgiften. Detta gör ni genom att trycka på fakturaraden eller trycka på de tre prickarna ute till höger och välja information.
  • Skriv bort restbelopp använder ni när kunden betalt in på fakturan då det lägger sig som ett restbelopp.