Betalsätt Visma

Skapa följande konton (Bokföring → Kontoplan)

Om kontona redan finns, låt dom va.
"2810" = FINQR0
"2811" = FINQR1
"2812" = FINQR2
"2813" = FINQR3
"2814" = FINQR4
"2815" = FINQR5
"2816" = FINQR12
"2817" = FINQR13
"2818" = FINQR14
"2819" = FINQR15
"2800" = FINQR16
"2801" = FINQR17
"2802" = FINQR18
"2803" = FINQR19
"2804" = FINQR20
"6350" = FINQR6
"1930" = FINQR7
"1980" = FINQR8
"1981" = FINQR9
"1982" = FINQR10
"1983" = FINQR11
Skapa betalmetoder motsvarande kontona ovan.
(Arkiv → Företagsinställningar → Försäljning → Betalsätt)
"2810" = FINQR0 = "Medel FINQR SEK"
"2811" = FINQR1 = "Medel FINQR EUR"
"2812" = FINQR2 = "Medel FINQR SEK"
"2813" = FINQR3 = "Medel FINQR EUR"
"2814" = FINQR4 = "Medel FINQR SEK"
"2815" = FINQR5 = "Medel FINQR EUR"
"2816" = FINQR12  = "Medel FINQR USD"
"2817" = FINQR13  = "Medel FINQR NOK"
"2818" = FINQR14  = "Medel FINQR DKK"
"2819" = FINQR15  = "Medel FINQR USD"
"2800" = FINQR16  = "Medel FINQR NOK"
"2801" = FINQR17  = "Medel FINQR DKK"
"2802" = FINQR18  = "Medel FINQR USD"
"2803" = FINQR19  = "Medel FINQR NOK"
"2804" = FINQR20  = "Medel FINQR DKK"
"6350" = FINQR6   = "Kundförlust FINQR"
"1930" = FINQR7  = "Bank FINQR SEK"
"1980" = FINQR8  = "Bank FINQR EUR"
"1981" = FINQR9  = "Bank FINQR USD"
"1982" = FINQR10  = "Bank FINQR NOK"
"1983" = FINQR11  = "Bank FINQR DKK"