Vi har fått en inbetalning från FINQR

För att se vilka fakturor er inbetalning innefattar väljer ni Analysera ute till vänster i menyn och väljer sedan kontoutdrag.

Under kontoutdraget väljer ni "Faktura från FINQR" och ser där vilka fakturor som är betalda. Ni kan även ladda ner faktura och verifikat genom att trycka på de tre prickarna längst ute till höger på raden.