Börja hanteringen vid påminnelse, inkasso eller skicka ut en förseningsavgift

Ni kan välja att starta er hantering av fakturan vid påminnelse, inkasso eller skicka ut en förseningsavgift om ni själv tidigare försökt driva in betalning. Alla dessa tre tjänster är gratis. 

Påminnelse och inkasso har samma flöde som vid vanlig fakturahantering. Väljer ni att skicka ut förseningsavgift debiteras er kund med 540kr. Betalar inte er kund och det förfaller är det samma hantering som när ett inkassokrav förfaller. Ni som leverantör gör ett beslut om fakturan skall läggas på bevakning eller skickas för betalningsförläggande. 

Börja med att hämta över fakturorna. Ni trycker på hämta nya för att hämta över de som ej är bokförda. 

När de är hämtade behöver ni välja var i hanteringen det är ni vill att vi skall börja.

Ni väljer även distributionssätt, oftast förvalt från ert ekonomisystem men ni kan även ändra inne i FINQR. Sedan markerar ni fakturorna ute till vänster och trycker på aktivera uppe till höger.