Kund säger att de betalt men ni kan ej se någon inbetalning på fakturan

Är fakturan fortfarande obetald men er kund påstår att de betalt in på fakturan kan det vara något av följande som hänt:

Kunden har betalt in direkt till ert bankgiro och ej via oss på FINQR. Ni behöver då rapportera inbetalning på fakturan hos oss på FINQR så vi ej skickar ut påminnelser till er kund. 

Kunden har betalt in till oss på FINQR med felaktig referens och vi har ej hunnit matcha detta manuellt. Är detta fallet inkom då gärna med följande för snabbare hantering:

Datum för inbetalning
Inbetalt belopp
Kundens angivna referens