FINQR, dagens inbetalningar

FINQR avrapporterar varje dag alla inbetalningar som inkommit på vårt konto. Har er kund angett felaktig referens eller vi fått inbetalningar från utlandet kan detta dröja någon dag extra.