Verkställighet

Verkställighet innebär att det gjorts ett utslag på betalningsföreläggandet hos Kronofogden, därefter påbörjas tex utmätning av lön eller fastigheter. Här tillkommer ytterligare en avgift för er som fakturamottagare på 600 kronor.