Betalt direkt till leverantör istället för till FINQR

Har ni betalt in direkt till er leverantör och inte till det angivna bankgirot på er mottagna faktura behöver ni kontakta er leverantör. Er leverantör kommer då avsluta er faktura hos oss när de ser att er inbetalning inkommit. 

Ni kan följa er status på fakturan på my.finqr.se.  För att logga in på my.finqr.sebehöver ni använda OCR-nummer och postnummer som ni finner på er faktura.

Ni ser snabbt och enkelt hur mycket ni har kvar att betala.

Sedan väljer ni vilket dokument det är ni vill ladda ner via de tre prickarna på respektive rad.