OCR-nummer vid inbetalning till FINQR

För att vi skall kunna matcha er inbetalning mot rätt faktura är det viktigt att ni anger korrekt OCR-nummer. Anger ni någon annan referens vid inbetalning är risken stor att vi inte kommer kunna matcha inbetalningen vilket kan leda till påminnelseavgifter.